Contact Us

Azuki Onsen Kaboku no Yado

1041-1 Omomo Hirasawayama, Minamiaizu-machi, Fukushima

TEL.+81-241-76-3115

E-mail. support@kaboku-aizu.com
Reception Hours : 9:00 am - 9:00 pm
Copyright(C) DMC aizu Co., Ltd., ALL Rights Reserved.